Alla inlägg den 13 januari 2009

Av Annso - 13 januari 2009 21:01

Har läst en raport idag:

Rätten till utbildning.

Om elever som inte går i skolan.

Alla skolpliktiga barn har rätt till utbildning men alla får inte denna rättighet tillgodosedd. Det finns elever som är långvarigt frånvarande utan giltiga skäl. I den här studien har Skolverket undersökt hur många elever det gäller,vilka orsaker som kan ligga bakom frånvaron och hur kommuner och fristående skolor försöker lösa problemen.Rapporten belyser också vilka rutiner som finns ikommunerna för att bevaka att alla barn går i skolan.Studien baseras dels på en genomgång av forskning och tidigare studier och på information från Skolverkets tillsyn, dels på information som samlats in från kommuner,fristående skolor och föräldrar.Rapporten vänder sig till politiker och tjänstemän medansvar för grundskola och till grundskolans rektorer.Förhoppningen är att rapporten ska fungera som ett underlag för diskussion och utveckling av rutiner och verksamhet för att förebygga att barns rätt till utbildningåsidosätts.

Nä inte var det så kul läsning, men nödvändig!

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se